כנס עיל״ב ה-15

בנושא מגוון ופלורליזם בחקר היחסים הבינלאומיים

.